Brexit

Op 1 januari 2021 verlaat het VK immers de Europese interne markt en de douane-unie. Op die datum zullen de gevolgen van de Brexit pas echt voelbaar worden.
De omvang van deze gevolgen zal vooral afhangen van het feit of er wel (= zachte Brexit) of niet (= harde Brexit) een handelsakkoord tussen de EU en het VK kan worden gerealiseerd. Naarmate de resterende minuten van 2020 wegtikken, wordt de kans op een ultiem handelsakkoord alsmaar kleiner. Een harde Brexit loert om de hoek…
Over de algemene gevolgen van een harde Brexit op het vrij verkeer van goederen en personen kan u voldoende info vinden in de pers en op websites van de overheid. Er zijn echter ook een aantal heel specifieke gevolgen voor de houtsector waar WOOD.BE uw aandacht wil op vestigen. Klik hieronder door voor meer informatie.